Zabytki i ciekawe miejsca Zabytki i ciekawe miejsca

Pomnik Arcybiskupa Marcina Dunina

Pomnik Arcybiskupa Marcina Dunina znajduje się na ul. Armii Krajowej przy bazylice. Wykonał go Zygmunt Wujek, rzeźbiarz koszaliński. Pomnik ukazuje Arcybiskupa w stroju liturgicznym, spoglądającego na mieszkańców miasta i turystów z dwumetrowego cokołu.

Marcin Dunin był więziony przez Prusaków w twierdzy kołobrzeskiej od 9 października 1839 roku do 3 sierpnia 1840. Tutaj należy wyjaśnić, że twierdza kołobrzeska, oprócz zadań czysto wojskowych, pełniła również funkcję miejsca zsyłki ludzi niewygodnych politycznie dla ówczesnych władz pruskich. Kara twierdzy polegała na tym, że skazany był odseparowany od swojego środowiska. Do twierdzy arcybiskup został zesłany ze względu na swoje poglądy w sprawie tak zwanych małżeństw mieszanych (małżonków wyznających różne religie). Pruskie prawo stanowiło, że synowie przyjmują religię ojca, a córki matki. Prawo kościelne wymagało w takim przypadku wychowania wszystkich dzieci w duchu religii katolickiej. Arcybiskup w podległych mu diecezjach nakazał przestrzegać prawa kościelnego. Wyrastające kraty z prawej i lewej strony postaci na pomniku symbolizują uwięzienie arcybiskupa.Tablica od strony szczytu cokołu informuje, że arcybiskup tytułował się prymasem. Król pruski zakazał używać tego tytułu, ale biskup nadal go używał. Prymas w okresie bezkrólewia miał uprawnienia interrexa, czyli zastępującego króla. Widniejąca na szczycie pomnika korona królewska to symbol władzy prymasowskiej (interrexa). Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów symbolizuje wierność Niepodległej. Warto zatrzymać się choćby na chwilę przed pomnikiem tego wielkiego Polaka i oddać mu cześć.

 

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x