Zabytki i ciekawe miejsca Zabytki i ciekawe miejsca

Pomnik Walk o Kołobrzeg

Pomnik Poległych w Walkach o Kołobrzeg zlokalizowany jest na placu 18 Marca, w pobliżu skrzyżowania ulicy Dworcowej z ulicą Armii Krajowej. Upamiętnia żołnierzy polskich i sowieckich poległych w walkach o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. Pomnik w formie niewielkiego smukłego obelisku, o prostych, niezwężających się ku górze ścianach, wykonany z betonu i kamiennych płyt zwieńczony jest stylizowanym orłem piastowskim bez korony. Dodatkowo, na frontowej i tylnej ścianie postumentu zawieszone są dwie (wykonane z blachy miedzianej) identyczne w formie i treści tablice z napisem: Żołnierzom poległym w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu w marcu 1945 roku.

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x