Zabytki i ciekawe miejsca Zabytki i ciekawe miejsca

Tablica Galla Anonima

Upamiętnienie kronikarza Galla Anonima jest w formie dwóch tablic, zawieszonych na gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. J. Frankowskiego 3. Odsłonięcie upamiętnienia miało miejsce 21 maja 1966 roku, w trakcie uroczystości nadania Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kołobrzegu imienia Galla Anonima, autora pisanej po łacinie "Kroniki polskiej". 
Zlokalizowaną nad wejściem do budynku tablicę odsłonił I sekretarz KP PZPR - Tadeusz Skorupski. Ponadto w uroczystości tej uczestniczyli m.in.: przewodniczący Prezydium PRN - Józef Bajsarowicz, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie - Aleksander Majorek, jego zastępczyni - Maria Hudymowa, a także przedstawiciele bibliotek powiatowych z całego województwa oraz bibliotek gromadzkich z powiatu kołobrzeskiego. 
Stan zachowania dobry, na jednej z tablic widoczne pęknięcie w dolnym, prawym rogu.
Na tablicy zawieszonej nad wejściem (na frontowej ścianie balkonu) widnieje napis: "POWIATOWA I MIEJSKA/ BIBLIOTEKA PUBLICZNA/ IMIENIA/ GALLA ANONIMA/ W KOŁOBRZEGU". Na tablicy wmurowanej w ścianę (z lewej strony wejścia) wyryty został fragment piosnki (w tłumaczeniu Franciszka Fenikowskiego) śpiewanej przez wojów Bolesława Krzywoustego pod Kołobrzegiem: "STARE I SOLONE RYBY/ ONGI OJCOM OBCY NIÓSŁ/ TRZEPOCĄCE SIĘ I ŚWIEŻE/ DZIŚ IM WIEZIE SYNÓW WÓZ/ KOŁOBRZEG 1966".

RODO
Zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy poinformowac o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Dowiedz się więcej
ZAMKNIJ x